Log out
Welcome    

PRECISION IN HIGH QUALITY

Kamera Kayıt Sistemleri Aydınlatma Metni

ATAKUL MAKİNE OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.

KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ


Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan Atakul Makine Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. (“Atakul”) tarafından hazırlanmıştır.

 

MERSİS Numarası: 0385016589300019
Adresi: Hadımköy Mahallesi Haracçı-Hadımköy Yolu Cad.No:241 34555 Arnavutköy İSTANBUL

Telefon: 0 212 771 56 05

Faks: 0 212 771 56 10

E-mail: info@atakul.com 

 

Atakul içerisinde belli konumlarda bulunan görüntülü kamera kayıtlarını: Fiziksel mekân güvenliğinin temini, iş sağlığı/ güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla işlemektedir.

 

Güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, bu amaçlara ulaşmak için uy-gulanmakta, kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda izlemeye tabi tutulmamaktadır.

 

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “veri sorumlusu meşru menfaati, sözleşmenin ifası” hukuki sebebine dayanarak, işyerleri güvenliğin sağlanması, bina ve tesislerin yapılan girişlerin kontrol edilebilmesi, verimliliğinin arttırılması, iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, ticari, teknik güvenliğinin sağlanması, iş ilişkisinin ispatlanması, iş sağlığı ve güvenliği esaslarının uygulanabilmesi, çalışma koşullarının belirlenmesi faaliyetlerinden elektronik ortamda kaydedilmekte, otomatik yolla işlenmekte olup, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak korunmaktadır. Görüntülere yalnızca yetkili kişiler ulaşılabilmektedir.

 

Yukarıda belirlenen amaçlarla, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, iş ortakları, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir. Kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılmaktadır.


Kanunun “İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, ayrıntısını www.atakul.com adresinde bulunan Atakul Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlendiği şekilde, Başvuru Formu’nu Atakul’a ileterek yapabilir.

 

Atakul Makine Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.